Bestyrelsen

Bestyrelsen 2019-2020:

Lena Falk, Sønderborg Statsskole (ng, nf, samf)
Formand, Pædagogisk Samarbejdsudvalg, bestyrelsesmøder, FIP-koordination.

Camilla Ehlers-Kock, Virum Gymnasium (ng, bio)
Næstformand, nyhedsmail, ministeriets faglige forum, Geo-OL.

Birgit Justesen, Nærum Gymnasium (ng, bio, bioteknologi, geovidenskab)
GL-E katalog, Geo-OL, GeoNyt, ESERO, STEM-strategi, kontakt til regionerne, kontakt til Geografforbundet.

Rasmus Munch, Øregård Gymnasium (ng, his)
Webmaster.

Ditte Burmeister, KVUC (geografi c, samf)
Kasserer, medlemskab og kursustilmelding.

Katrine Lysgaard Olsen, Rønde Gymnasium (ng, matematik)
Sekretær, facebookgruppen.

Rikke Harpøth, Falkonergårdens Gymnasium (ng, kemi)

Ellen Berg Seiersen, Egedal Gymnasium og HF (ng, nf, matematik)
Suppleant, Pædagogisk Samarbejdsudvalg.

Herudover deltager fagkonsulent Niels Vinther i bestyrelsesmøderne.

Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde under corona-lockdown.