Om foreningen

Uddrag fra foreningens vedtægter:

§ 2. Formål:
Stk..1. At virke til gavn for undervisningen i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser.

Stk.2. At medvirke til efter og videreuddannelse af foreningens medlemmer.

Stk.3. At få artikler af betydning for faget publiceret og at fremskaffe andre hjælpemidler til brug ved undervisningen i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser.

Stk.4. At fremme kommunikationen mellem foreningens medlemmer.

Stk.5. At varetage medlemmernes øvrige faglige interesser og de hermed forbundne økonomiske interesser gennem GL.

Stk.6. At formidle kontakt til andre faglige foreninger samt at repræsentere medlemmerne over for organisationer og myndigheder inden for de i stk. 1-5 anførte områder.


Læs vedtægterne i deres helhed her.

Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.