Hele forløb

Har du et forløb du vil dele?

Lad gerne forløbet være problemorienteret og med forløbsbeskrivelse, læseplan, forslag til eksperimentelt arbejde, anvendt litteratur og gerne arbejdsark. Tænk på din nyuddannede, uerfarne kollega! Send dit forløb inklusiv kort beskrivelse og eventuelt erfaringer til Rasmus Munch på mu@orgd.dk.


Forløb

Kaffe – lokale bønder, globale bønner
Helt forløb om kaffe, komplet med kaffesmagning af single origin bønner samt besøg på risteri. Af Karen Marie Brask Jensen