Materialebank

NB: Brug cmd+f eller ctrl+f for at søge på siden

Har du fundet fejl eller brud på ophavsrettighed eller har du materiale du vil dele? Skriv til mu@orgd.dk.

Indholdsfortegnelse:

 • Generelle videoresurser
 • Geografiske cases
 • Hele forløb
 • Karrierelæring
 • Bæredygtighed/FN’s Verdensmål
 • Demografi
 • Energi
 • Geologi og landskaber
 • Hydrologi
 • Kartografi
 • Klimaændringer
 • Klimatologi
 • Kystmorfologi
 • Landbrug
 • Råstoffer
 • Andre materialesamlinger

Generelle videoresurser

Restudy: Geografi
Restudy tilbyder videoer om en række kernestofområder, godt til opsummering eller flipped classroom. Tjenesten er gratis med uni-login.

Underground Channel
Små geovidenskabelige film udgivet af Geocenter Danmark. Filmene kan være svære at få overblik over, men er alle på dansk trods engelske titler.

Kahoot-samling
60 kahoot-quizzer i diverse emner. Log ind og søg på RKSGEO.

Geografiske cases

Færøerne
Materiale om Færøernes geologi. Se også Geologisk kort over Færøerne

Grønland

Hele forløb

Kaffe – lokale bønder, globale bønner
Helt forløb om kaffe, komplet med kaffesmagning og besøg på risteri. Af Karen Marie Brask Jensen

Bæredygtighed/FN’s Verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Undervisningsmateriale udviklet for FN m.fl.

Our World in Data
Omfangsrig vidensbank om globale problemstillinger – illustreret i kort og grafer. Se eksempelvis temasider om landbrug, forurening, plastik, rent vand, sundhed, energi og arealanvendelse (se under “Articles by topic” eller benyt søgefeltet). Se også Sustainable Development Goals Tracker specifikt tilegnet FN’s Verdensmål.

Brætspil: Verdensmål på spil
Billigt brætspil til undervisningen i FN’s Verdensmål – med tilhørende app

Verdensmålene og naturgeografifaget
En lille sæt-kryds øvelse om FN’s verdensmål i relation til geografifaget.

Plakat om geofagene
https://www.geolsoc.org.uk/Posters kan man bestille et fysisk eksemplar

Karrierelæring

Hvad er en geograf?
Gode små videoer om geografistudiet.

DA: Åben Virksomhed
Ingen færdige forløb rettet specifikt mod geografi, men kontaktoplysninger til mange relevante virksomheder.

Demografi

Energi

Energistatistik, Energistyrelsen
Se også energistyrelsens hjemmeside.

Geologi og landskaber

Øvelsesvejledning: Drivkræfter i pladetektonikken
Formålet med forsøget er, at bestemme massefylden af forskellige af Jordens mest karakteristiske bjergarter og sætte dem i relation til den pladetektoniske model.

Øvelsesvejledning: Bestemmelse af fire jordskælvs epicenter og styrke
Fire cases med bestemmelse af epicenter på gammeldags manér: Med passer.

Videoer om istidslandskaber
Youtubekanal med små undervisningsrettede videoer. Af Mads Bangsø.

Datering via OSL-metoden
Tekst fra Geoviden 3, 2017 om OSL-metoden

Geomorfologi powerpoints
Samling af powerpoints under overskrifterne ‘hævet landskabsbund’, ‘istid, glacialmorfologi, kvartærgeologi’, ‘billeder af istidslandskabet’ m.v.

Pladetektonik og vulkanisme
Samling af powerpoints, kortlag (kmz) og øvelser under overskrifterne ‘europæisk geologi’, ‘seismik’, ‘jordskælv’, ‘vulkantyper’, ‘havbundsspredning’ m.m.

Hydrologi

Powerpoints
Powerpoints om nedbør, jordvand, overfladevand, grundvand, trusler mod grundvand m.m.

Vandet i jorden – Drikkevandet i Danmark og Grønland, 2018
Undervisningsbog udgivet af Geografilærerforeningen.

Øvelsesvejledning: Feltarbejde – undersøgelse af et vandløb
Vandføring, sedimentbestemmelse/kornstørrelsesfordeling (rulletest) og næringsstofindhold

Kartografi

Kortøvelser
Små kortøvelser i Jordens gradnet samt kurvetegning.

Klimaændringer

Iskerne og fortidens klima
Undervisningsportal med fokus på klimaindikatorer og iskerneanalyse (i Excel). Udviklet af Philip Kruse Jakobsen.

Øvelsesvejledning: Bladform og temperatur
Bestemmelse af fortidig temperatur ved at tælle takker på fossile blade.

Zackenberg
Undervisningsportal med Zackenberg i Østgrønland som case. Siden indeholder tekst og data til øvelser om klimamålinger foretaget i Zackenberg.

Norden i skolen
Undervisningsmaterialet til naturgeografi på denne portal berører samfundsfagligt relevante problemstillinger med tilknytning til Arktis. Der er opgaver om både “Hvem skal eje Nordpolen” og “Hvordan påvirker klimaændringerne lokalbefolkningen i Grønland”. Til hvert område er der artikler på både dansk, svensk og norsk og det er interessant at se, hvordan de øvrige nordiske lande forholder sig til udviklingen i Arktis.

Klimaskeptikere
Omfangsrig præsentation omhandlende argumenter fra såkaldte ‘klimaskeptikere’.

Klimatologi

Film fra DMI om klima
Fire film med titlerne Drivhuseffekten, Fremtidens klima, Klimamodeller og Klog på klima.

Klimatologi og solindstråling
Powerpoints og opgaver om klima og vejr.

Øvelsesvejledning: Undersøgelse af strålingsbalancen
Bestemmelse af den aktuelle strålingsbalance med pyranometer og IR-termometer.
Kystmorfologi

Kysttyper og klitlandskaber
Powerpoints.

Landbrug

Danmarks jordbund – passer vi på den?
Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening. Udgivet af Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen.

Øvelsesvejledning: Jordbundsundersøgelse, pølletest
Hurtig jordbundsundersøgelse til bestemmelse af jordens tekstur og kornstørrelsesfordeling.

Råstoffer

Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation. Af: Troels Kullberg, Per Kalvig & Matilde Rink Jørgensen, MiMa, 2020.
Nyt og omfangsrigt undervisningsmateriale udgivet af Videnscenter for Mineralske råstoffer og Materialer. Arbejdsark skulle være på vej.

Andre materialesamlinger

Materialesamling fra kurset: “Geografi i laboratoriet og i felten”.
Et stort antal øvelsesvejledninger samlet i forbindelse med de populære kurser afholdt 2017-2019.

Eksperimentelt arbejde fra kurset ‘Naturgeografi i felten’
Læs indholdsfortegnelse over materialet her.

Junior-geologerne
Materialeplatform med lektioner og øvelser i emner som geotermi, CO2 lagring, råstoffer, geologi, Grønlands indlandsis, grundvand, kystdynamik m.m. Henvendt til udskolingen.

Laboratoriekursusvejledning til online kursister, marts 2020, KVUC
Indhold:
1 . Øvelse: Bæredygtige byer
2. Øvelse: Bjergarter
3. Øvelse: Nedbør i et glas
4. Øvelse: Konvektion i atmosfæren
5. Øvelse: Solhøjden
6. Øvelse: Jordbundes kornstørrelse og sortering, og hvordan det påvirker permeabiliteten
7. Øvelse: Strålingsbalancen
8. Øvelse: Oliedannelse og olieforekomster
9. Øvelse: CO2
10. Øvelse: To forsøg om Grønlandspumpen
11. Øvelse: Isen smelter
12. Øvelse: Demografisk transition i udvalgte lande

Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C, KVUC
1: Kortbladsanalyse af Køge Bugt området
2: Laboratorieøvelse: Bestemmelse af bjergarters densitet
3: Vejrobservation – indsamling og tolkning af vejrdata
4: Måling af aktuel strålingsbalance
5: Fremstilling af kort over udsnit af Staunings Ø vha. gps
6: Opmåling og tegning af profil fra hav til lagune
7: Jordbundsudvikling på Staunings Ø, herunder sammenligning med
jordprøve taget længere inde i landet
8: Staunings Ø – Barriere Ø og lagunedannelse
9: Måling af vandføring i Skensved Å