Medlemskab & nyhedsbrev

->For adresseændring, skriv til: geografilaerer@gmail.com.

Indmeld dig ved at udfylde denne formular.

Medlemskab af Geografilærerforeningen koster 400 kr årligt.

Ved indmeldelse får du desuden tilsendt MiMas udgivelse fra 2020 “Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation”, som geografilærerforeningen har fået trykt til sine medlemmer.

Hvad bruger foreningen pengene til?

Foreningens indtægter anvendes hovedsageligt til udgivelse af medlemsbladet GeoNyt samt foreningens projekter og trykning af materiale i den forbindelse. Årsregnskab godkendes på den årlige generalforsamling og trykkes i GeoNyt.