Metode og didaktik

Opdateret november 2021

Til elever

Metodisk bevidsthed i naturgeografi – til elever (fil)
Et overblik til elever over hvad det vil sige at have metodisk bevidsthed i naturgeografi.
Indhold:
– Hvordan arbejder naturgeografifaget?
– Undersøgelsesdesign
– Fremgangsmåde – metoder til indsamling og analyse af empiri
– Begrebsmodeller og datamodeller
– Grafanalyse over tid
– Kortanalyse
– Kort om videnskabsteori og naturgeografi
– Specifikt i forhold til SRP

Youtube-kanalen “Undervisningslokalet”
Videoer om metode og videnskabsteori. Kanalen har også mange videoer med fagstof i geografi og biologi.

Det gode feltarbejde (fil)
Tips til lærere og til elever for et vellykket feltarbejde. Fra: “Metoder i geovidenskab” (se nedenfor).

Artikler om metode (til lærere)

‘Metoder i naturgeografi’ af Philip Kruse Jacobsen, EMU, 2019 (fil)

Empiribaseret undervisning i [natur]geografi efter 2017-reformen – Kortlægning i et fagdidaktisk lys. Philip Kruse Jakobsen: GeoNyt 95, 2019 (fil)
Artiklen forsøger at finde begrundelser for og mål med den 20% empiribaserede undervisningstid.

‘SRP og naturgeografi’ af Jan Winther Jørgensen, GeoNyt 98, 2019, s. 14-16 (fil)

De fire naturgeografiske analysetraditioner og metoder (fil)

Geovidenskab A
Metoder i Geovidenskab A (fil)
Resultatet fra et udviklingsprojekt om Geovidenskab A.
Digitale kompetencer i Geovidenskab A (fil)
Fra FIP 2021.
SOLO-taksonomi og formativ evaluering i Geovidenskab A (fil)
En vejledning.

Artikler om geofaglig didaktik og udvikling af faget

Digital dannelse – empiri i praksis, Philip Kruse Jakobsen (fil)
Hvordan kan man holde styr på alle de forskellige kompetenceområder?

Kan en fysiker undervise i naturgeografi? Philip Kruse Jakobsen, 2013 (fil)
Artiklen sætter fokus på det metodisk særlige ved [natur]geografi i forhold til de øvrige naturfag.

2021: Samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen (fil)
Materiale til fx intern efteruddannelse i hvordan en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning kan tage sig ud. Filer på siden:
Refleksionsark (fil)
Refleksionsark til lærerteams med afsæt i podcastserien ‘Undersøgelsesbaseret undervisning i de naturvidenskabelige fag i gymnasiet’.
Power Point (fil)
Power Pointen kan fx bruges til et intern efteruddannelse i undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Oplægget indeholder desuden en række øvelser til refleksion over egen praksis.
Vidensnotat (fil)
I vidensnotatet her kan du læse forskningens bud på, hvordan en undersøgelsesbaseret undervisning kan tage sig ud, hvis eleverne skal profitere af den.

Geodetektiven som koncept (fil)
Konceptuel beskrivelse af Geodetektiven som didaktisk model.

Geovidenskab i overblik (formelsamling til geovidenskab) – kræver måske tilladelse?

Kimen; Georøtter og feltføtter – en antologi om geodidaktikk (fil)
Antologi om geodidaktik.