Det globale samfund

Ressourcer om det globale samfund til naturgeografi på stx. Eksperimenter, undervisningsforløb, værktøjer og links til viden om emner som udvikling og globalisering.

Globale og regionale variationer og forskelle samt konkrete cases fra Europa og den øvrige verden danner rammen for naturgeografi B. Fagets kerne er en sammenhængende stofkredsløbs- og energistrømbaseret forståelse af jordsystemet, dets struktur og funktion og dets samspil med menneskets livsvilkår.
Der lægges vægt på forskellige samfunds natur- og ressourcegrundlag og deres forvaltning heraf.

Fra læreplanen

viden om

Undervisningsforløb

Digitale værktøjer og ressourcer