Udviklingsarbejde

Foreningen afsætter midler til udviklingsarbejde

Geografilærerforeningen for gymnasiet og hf har besluttet at afsætte midler til udviklingsprojekter inden for aktuelle temaer, der er relevante for undervisningen i geografi, naturgeografi og geovidenskab på hf og i stx. Det er de seneste år blevet sværere at få midler til udvikling og derfor vil foreningen afsætte midler til at fremme udviklingsarbejde til glæde for alle. Man kan søge om midler til to typer af puljer:

  • Den frie pulje, der er til udvikling af undervisningsmateriale (eller andet) som man arbejder med på egen skole.
  • Den bundne pulje, der går til udviklingsprojekter, som foreningen mener er særlig vigtige og aktuelle. 

Geografilærerforeningen ønsker forløbsbeskrivelser med øvelsesvejledninger og eksperimentelt arbejde inden for områderne:

– Tøj, konsekvenser af vores tøjproduktion og bæredygtighed
– Andreas Mogensens opsendelse og arbejde i rummet.
– Power to X
– Elsystemet; sammenhængen mellem vedvarende energi, batterier og Power to X
– Er batterier bæredygtige? 
– Hvordan kan innovation indgå til løsning af “katastrofeforløb”?
– Grundvandsforurening, PFAS.
– Nye undervisningsforløb til NF

Foreningen håber, at puljen kan medvirke til at fremme udviklingen af faget til gavn for alle. 

Vejledning til ansøgning

Ansøgning sendes til geografilaerer@gmail.com