Del materiale

Har du materiale du vil dele?

Vi samler materiale til geografiundervisningen af god kvalitet, som er let anvendeligt og kan inspirere andre lærere.

Send dit yndlingsmateriale inklusiv kort beskrivelse og eventuelt erfaringer til mu@orgd.dk. Det er vigtigt, at alle grafer, figurer m.m. er copyrightclearede, ellers kan det ikke publiceres på hjemmesiden.

Hvis du deler et helt forløb, så lad det gerne være problemorienteret og med:

  • Forløbsbeskrivelse.
  • Læseplan, forslag til eksperimentelt arbejde, anvendt litteratur og gerne arbejdsark.
  • Tænk på din nyuddannede, uerfarne kollega!