Lærebøger og publikationer

Geoviden
Geoviden er et gratis, populærvidenskabeligt blad, der formidler forskningsbaseret viden om Jordens og livets udvikling, samt menneskets udnyttelse af planetens ressourcer. Geoviden blev relanceret i 2019 og sigter nu mod at fungere som supplement til undervisning i gymnasierne. Til hvert temanummer ligger der film, animationer og ekstra materiale på hjemmesiden.

Nyere lærebøger

Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation. Af: Troels Kullberg, Per Kalvig & Matilde Rink Jørgensen, MiMa, 2020.
Nyt og omfangsrigt undervisningsmateriale udgivet af Videnscenter for Mineralske råstoffer og Materialer. Arbejdsark er på vej.

GEOdetektiven – Casebaserede forløb i naturgeografi, 2019
Af Thomas Birk & Niels Vinther. Tematisk undervisning i naturgeografi med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger. Bogen har tilhørende opgaver til kapitlerne.

Naturgeografiportalen
Populær digital undervisning til (natur)geografi, komplet med problemorienterede forløb, arbejdsspørgsmål og eksperimentelt arbejde.

NaturgeografiGrundbogen B
Digital portal med kernestof og supplerende stof til naturgeografi B. Bogen er opdelt i temaer, hvor der er tilknyttet relevante problemstillinger og arbejdsspørgsmål.

NaturgeografiGrundbogen C
Digital portal med kernestof og supplerende stof til naturgeografi C og NF.

Særligt til NF

Mennesket og naturvidenskaben
Grundbog til NF af Asbjørn Petersen & Birgit Sandermann Justesen

Geografilærerforeningens egne udgivelser

Vandet i jorden – Drikkevandet i Danmark og Grønland, 2018 (fil)

Danmarks jordbund – passer vi på den? (fil)
Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening. Udgivet af Videncenter for jordforurening og Geografilærerforeningen.

Kemien i geofagene, 2018 (fil)
Materialet er især målrettet Geovidenskab A, men eksemplerne er også brugbare i naturgeografi B og C, til naturvidenskabeligt grundforløb og i den naturvidenskabelige faggruppe.