Bestyrelsen

Arkiv: Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Bestyrelsen 2022-2023:

Ellen Berg Seiersen, Egedal Gymnasium (ng, nf, geovidenskab, matematik)
Formand, Pædagogisk Samarbejdsudvalg, Kontakt til Geografforbundet

Katrine Lysgaard Olsen, Syddjurs Gymnasium (ng, matematik)
Næstformand, nyhedsmail, facebookadministrator 

Kristine Bacher, Brøndby Gymnasium (nf, matematik) 
Kasserer

Nicolai Duus, Horsens Gymnasium (ng, nf, geovidenskab, idræt)
Sekretær, Fagligt forum for geografi/geovidenskab

Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium (ng, biologi, bioteknologi, geovidenskab)
Esero, GeoNyt

Yonatan Kelder, Falkonergården Gymnasium & HF-kursus (ng, biologi)
Kursus-ansvarlig, herunder Geo-kurser/GL-E/Geocase

Karen Marie Røsvik, Aarhus Statsgymnasium (ng, biologi)
Webmaster, Suppleant Pædagogisk Samarbejdsudvalg

Mathilde Thorn Ljungdahl, Silkeborg Gymnasium (ng, fysik, geovidenskab)
Suppleant 

Janni Petersen, KVUC (ng, nf, geografi, samfundsfag)
Suppleant

Herudover deltager fagkonsulent Niels Vinther i bestyrelsesmøderne og Rasmus Munch (Øregård Gymnasium) er webmaster. 

Den stolte bestyrelse efter valget november 2022!