FN’s mål for bæredygtig udvikling – otte cases

Geografilærer og næstformand i Geografilærerforeningen Niels Vinther har i samarbejde med netmediet Bias.nu og Mellemfolkeligt Samvirke udviklet undervisningsmateriale, der består af otte cases med øvelser. De behandler de verdensmål for bæredygtig udvikling, der berører naturgeografi og geografi i gymnasiet (STX) og HF.

Nyt undervisningsmateriale om FN’s mål for bæredygtig udvikling. 

Læreplaner 2017

I den nye læreplan (2017) i naturgeografi (både C- og B-niveau) i gymnasiet er kernestoffet udvidet med et punkt: FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Nu er der nyt undervisningsmateriale, som fokuserer netop på dette punkt i læreplanen.

Geografilærer og næstformand i Geografilærerforeningen Niels Vinther har i samarbejde med netmediet Bias.nu og Mellemfolkeligt Samvirke udviklet undervisningsmateriale, der består af otte cases med øvelser. De behandler de verdensmål for bæredygtig udvikling, der berører naturgeografi og geografi i gymnasiet (STX) og HF.

Indhold

Vi kommer vidt omkring, fra råstoffer i Congo til klimaforandringer i Grønland, affald i Stillehavet og i Danmark. Materialet kan findes på: http://www.verdensmaalene.dk/undervisningsmaterialer-naturgeografi, hvor der også ligger fem andre cases/øvelser, der er udviklet af Globale Gymnasier. Alle cases/øvelser er gratis og kræver ikke login.

De otte nye cases har følgende titler:

  1. Solceller i Marokko
  2. Skrald – affald eller råstoffer?
  3. Råstoffer i mobilen – hvor kommer de fra?
  4. Plastik i verdenshavene
  5. Klimavidner – førstehåndsvidner til klimaforandringerne
  6. Bæredygtig energi i 2050
  7. Bæredygtige byer – vejen til en bæredygtig verden
  8. Rent drikkevand til alle?

Til hver case er der en introduktion og læsemateriale, og til de fleste øvelser er der til brug i undervisningen også film af forskellig varighed.

Lærervejledning

Læreplanen i naturgeografi er bygget op, så man kan plukke i de faglige områder, og derfor er det også individuelt, hvor meget tid det tager at gennemføre de enkelte øvelser. Afhængigt af hvor langt man er i skoleåret, og hvilke dele man har gennemgået før øvelsen, vil de enkelte øvelser kræve meget eller slet ingen forudgående forberedelse. Læs derfor øvelsen igennem, før du giver den til eleverne, da flere af de otte cases kræver, at man arbejder lidt med emnet inden. Der står i øvelsen, om den egner sig bedst til naturgeografi på C- eller B-niveau, men det er blot vejledende, da det afhænger af, hvad man har arbejdet med i undervisningen.

God fornøjelse med materialet. Niels Vinther

Kreditering 

Niels Vinther, Geografilærerforeningen.

17 ikoner
© UNDP

Links

FILER

FNs-verdensmål_8-cases.pdf
Øvelsesmaterialet med de otte cases. 31 s pdf.